UPDATE 22 

 • Đang update
 
 
 

UPDATE 21 (30/10/2022)

 • Đang update
 • Update tùy chỉnh màn hình select char SS2
 • Update GHRS load trực tiếp trên GS
 • Update hệ thống Reset, relife mới (có thể config tất cả các loại item để reset)
 • Add Custom Flag 
 • Update new custom HPBar 
 • Update tính năng VIP char tùy chỉnh rank 
 • Update Emoji chat
 • Update Slot Pet thứ 2 cho nhân vật ( Nhân vật có thể đeo 2 pet )
 • Update cho phép trace tại 1 map
 • Fix hack Spam gửi trade, pk
 • Update chợ trời in game, tùy chỉnh bán các loại item lên chợ trời
 • Update tính năng check file trực tiếp từ clien (tránh sửa file trong clien)
 • Update Menu hoạt động
 • Update tính năng mua Skin (Mua trang phục tăng chỉ số )
 • Update type chat cho ss2
 • Update Đăng ký, quên mật khẩu in game
 • Update cộng poin nhanh khi click vào điểm poin (16/07/2022)  Video
 • Update Time Event New (16/07/2022)   
 • Update thêm type InventoryUPGRADE (16/07/2022)
 • Fix trả nhiệm vụ QuestCustom k đc GobilCoin (16/07/2022)
 • Fix Time sự kiện Halloween Config lệch giờ (16/07/2022)
 • Update tính năng Mua Skin (16/07/2022)  
 • Update menu Hoạt động (16/07/2022)
 • Update chợ trời ingame (16/07/2022)   Video 
 • Update check CRC file (16/07/2022)
 • Update time config load GHRS (16/07/2022)
 • Update tính năng Đăng ký, quên mật khẩu ingame (16/07/2022)  
 • Update max số lượng item Drop trong ngày, tuần, tháng (16/07/2022)

 

 

UPDATE 20

 • End update
 • Fix giao diện X700  (05/05/2022)
 • Update SetItemAcceptHarmonySwitch, SocketItemAcceptHarmonySwitch , đồ thần, socket có dòng vàng  (05/05/2022)
 • Update BlessSuccessRate, Update tỷ lệ đập ngọc Bless (05/05/2022)
 • Update CustomItemDropType Thêm tùy chỉnh Drop đồ (05/05/2022)
 • Update EndTrypTools (05/05/2022)
 • Update ItemOption thêm cột Level (05/05/2022)
 • Update Cộng hưởng V2 cải thiện thêm nhiều tùy chọn hơn, Update tính năng Hủy dòng exc (05/05/2022)
 • Update CustomJewel.xml thay thế CustomJewel.txt, update thêm Ngọc nâng cấp Item (05/05/2022)
 • Update tính năng đổi đồ cho Bot thu mua (05/05/2022)
 • Update EditerTools 20.4 (05/05/2022)
 • Update tùy chọn ShowEffect BuffItemEffect.xml (04/05/2022)
 • Update Tools Mã hóa file: bmd,ozt,att,map,obj,ozj Chỉ đi với Update 20.4 (Liên hệ send file để mã hóa [FREE])
 • Update Event HalloWeen (04/05/2022)
 • Update ItemBag (Thêm Type) (15/04/2022)
 • Update CustomMixItem thêm nhiều tùy chọn hơn (13/04/2022)
 •  Fix chỉ cho tối đa 10% bùa tăng tỷ lệ vào máy chaos (27/03/2022)
 • Update Type RewardType (itemBag) (GameServer.exe)(11/04/2022))
 • Update CustomMixItem thêm nhiều tùy chọn hơn (GameServer.exe, [CustomMixItem])(13/04/2022)
 • Update Config Max Danh Hiệu | GameServer.exe, DanhHieu.xml,Mesenger.ini[Clien])(10/04/2022)
 • Add tùy chỉnh dame độc (GS-Skill)(27/03/2022)
 • Add Phím tắt hiden Player, hiden Wing (Getmain.exe, Keybutton.ini, Main.dll)(28/03/2022)
 • Update Advanced add tiếng việt (Main.dll, Mesanger.ini [Clien])(29/03/2022)
 • Update Giảm ăn ram GS (GameServer.exe)(01/04/2022)
 • Fix Tele move map  (GameServer.exe)(01/04/2022)
 • Fix Bot Statue (bot tượng) (GameServer.exe)(01/04/2022)
 • Update Hiden Skill (Main.dll, GameServer.exe)(02/04/2022)
 • Fix lag Player khi quá đông nhân vật ở cùng 1 vị trí (GameServer.exe)(03/04/2022)
 • Update ItemLevel Tuchan.xml, DanhHieu.xml (Tuchan.xml, DanhHieu.xml, GameServer.exe)(05/04/2022)
 • Fix Text Clien (Main.dll)(05/04/2022)
 • Update Log Cộng hưởng New [CHAOS_MIX_LOG] (GameServer.exe)(05/04/2022)
 • Update Query Xóa All Tài khoản, Xóa nhân vât giữ TK ([Querry MuOnline])(05/04/2022)
 • Fix bùa tăng tỷ lệ (GameServer.exe)(27/03/2022)
 • Update ExcellentOptionRate.xml thay thế config trong GS Custom (ExcellentOptionRate.xml, GameServer) (25/03/2022)  HƯỚNG DẪN
 • Update Hiden Wing Player (Main.dll) (25/03/2022)
 • Update Hiden Player (Main.dll) (25/03/2022)
 • Update ItemBagManager.xml thay thế EventItemBagManager.txt (ItemBagManager.xml, ItemBag, GameServer) (24/03/2022)  HƯỚNG DẪN
 • Update ItemOptionRate.xml thay thế ItemOptionRate.txt (23/03/2022) 
 • Update New Bank (Querry, Main.dll, DataServer.exe, GameServer.exe) (15/03/2022)
 • Update New Tượng Đài, Show info tượng đài, Tùy biến đẹp hơn (DataServer.exe, GameServer.exe) (15/03/2022

UPDATE 20

 
 • END UPDATE…
 • Update Rank cho tượng đài (DataServer.exe, GameServer.exe) (14/03/2022)
 • Update New Command (Command.txt, GameServer.exe) (14/03/2022)
 • Update Title chia phe khi vào Event Chiến trường thần ma (Main.dll) (13/03/2022)
 • Update HealthBar 3 Type (MainInfo, Main.dll) (13/03/2022) 
 • Update Newlog (GS-Common, GameServer.exe) (12/03/2022)
 • Update Auto Add Skill, tự động add skill khi tạo nhân vật dùng cho AlphaTest (GS-Skill, GameServer.exe) (08/03/2022)
 • Tối ưu hệ thống Rank, Tu chân, Danh Hiệu ….  (Main.dll, GameServer.exe) (08/03/2022)
 • Update BXH động tùy chỉnh config đc số liệu hiển thị trên BXH (Main.dll, Querry, DataServer, GameServer.exe) (08/03/2022)
 • Update CustomShop tùy chỉnh giá bán, loại tiền tệ item từng shop (ShopManager.txt, GameServer.exe) (08/03/2022)
 • Update CustomMixItem.xml Tùy chỉnh mix, tỷ lệ dòng ra … thay thế cả mix gốc của Server (CustomMixItem.xml, GameServer.exe) (08/03/2022)  HƯỚNG DẪN
 • Update MapManager.xml (MapManager.xml, GameServer.exe) (08/03/2022)
 • Update config màu dame (Main.dll, Getmain.exe)  (08/03/2022)
 • Update Sự kiện Chiến trường thần ma (Clien, Main.dll, DataServer, Querry, GameServer…) (08/03/2022)
 • Update Tùy chỉnh config Reset ngọc lẻ hoặc Cụm Ngọc ( GameServer.exe) (07/03/2022) 
 • V+ WebMU Update(07/03/2022) 
  • Update Time Event ngoài trang chủ [XEM]
  • Tối ưu giao diện, cài đặt, config Web Admin [XEM] 
  • Loại bỏ tính năng dư thừa không sử dụng
  • Update textbox config chatbox fanpage
  • Đồng bộ quản lý tin tức xử lý trực tiếp trên Web Admin
  • Bổ sung Tiện ích cho Tạo bài viết, sửa bài viết
 • V+ WebMU Update(04/03/2022)
  • Update BXH TOP tiêu phí đồng bộ với Game
 • Update Log Coin tiện quả lý tiền tệ (GS-Common, GameServer.exe) (04/03/2022)
 • Fix Move Speed Lag, Fix DL Đi lag 100% (GameServer.exe) (28/02/2022)
 • Fix Tele trong Sinh Ton GameServer, – Block Skill trong giai đoạn ở sảnh chờ (GameServer.exe) (28/02/2022)
 • Fix max dame x2 x3 crit, thêm config max tỷ lệ loại bỏ phòng thủ (GS-Character ,GameServer.exe) (28/02/2022)
 • WideSreen : Fix View Gobin Chaos WideSreen, Icon Skill trong Mu Helper OK (Main.dll) (28/02/2022)
 • Tôi ưu lại hiển thị Huy Hiệu Cường Hoá (Main.dll) (28/02/2022)
 • Tối ưu lại Danh Hiệu , Tu Chân (Main.dll) (28/02/2022)
 • Fix Chiến Trường Cổ không update time qua ngày (DataServer.exe, Query, DataServer.ini) (28/02/2022)
 • Update MapManager.txt (26/02/2021)
 • Update new log game (GameServer.exe) (22/02/2021)
 • Fix buff ee elf 100% (Main.dll, GameServer.exe) (22/02/2021)
 • Update thêm tùy chỉnh config skill (GS-Skill, GameServer.exe) (19/02/2021)
 • Fix anti đi lag (SpeedCheck.xml, GameServer.exe) (15/02/2022)
 • Add tỷ lệ ra dòng wing ở máy chaos (GS-ChaosMix, GameServer.exe) (15/02/2022)
 • Update thông báo Mix wing 2.5 (Messenger 1000)(GameServer.exe) (15/02/2022)
 • Chuyển Mix wing 2,5 vào server (CustomMix, GameServer.exe) (15/02/2022)
 • Fix cửa sổ Công thành chiến bị che khi để wide màn (Main.dll) (15/02/2022)
 • Fix Skill đẩy lùi (GameServer.exe)(07/02/2022)
 • Fix Tu Chân (Main.dll)(07/02/2022)
 • Update tùy chọn số dòng, tỷ lệ ra dòng khi ép wing (GS-ChaosMix, GameServer.exe)(06/02/2022)
 • Update anti đi lag (SpeedCheck.xml, GameServer.exe)(06/02/2022)
 • V+ WebMU Update(23/01/2022)
  • Update thêm bảo mật cho web
  • Update Type 2 ổn định hơn, tự đồng bộ key
  • Update all Backlink cho menu
 • Update Anti Bypas vGuard 4.1 vs Update 19 100% (vGuard Server 4.1, GameServer.exe) (29/01/2022)
 • Update Name marry trong View Info (Main.dll) (29/01/2022)
 • Fix show name Marry (GetMain, Main.dll) (29/01/2022)
 • Update View Info v2 (Main.dll, GameServer.exe) (29/01/2022)
 • Update BotStore v2, 2 Type (BotStore, GameServer.exe) (29/01/2022)
 • Update fix all window Click Close di chuyển ( Main.dll) (29/01/2022)
 • Fix CustomNameServer (GetMain, Main.dll) (29/01/2022)
 • Update Fix đi lag v2 ( GetMain, Main.dll) (29/01/2022)
 • Update Antihack chạy nhanh v3 ( GameServer.exe) (29/01/2022)
 • Fix Sinh tồn 1 nhân vật không start game move k clear buff ( GameServer.exe) (29/01/2022)
 • Fix gồng máu ( GameServer.exe) (29/01/2022)
 • Fix treo Party ( GameServer.exe) (29/01/2022)
 • Update, Fix sự kiện Rakion chuẩn ( GameServer.exe) (29/01/2022)
 • Update add Start nhanh sự kiện Rakion( GameServer.exe) (29/01/2022)
 • Update Log Invasion tiện hơn, dễ quản lý hơn ( GameServer.exe) (29/01/2022)
 • Fix Wide (Main.dll) (29/01/2022)
  • Button Gens
  • Button Select char S13
  • Window Socket
  • Chaos Gobil
 • Update CustomItemNameColor, tùy chỉnh màu cho item (Getmain, Main.dll) (26/01/2022)
 • Fix Buff Auto Z ( GameServer.exe) (29/01/2022)
 • Update cửa sổ Menu tự chỉnh theo InterFaceType Getmain (SS2,SS6..) (Main.dll) (26/01/2022)
 • Update tỷ lệ khựng của thú cưỡi  (GS-Character, GameServer.exe) (26/01/2022)
 • Fix phản dame Class (GameServer.exe) (26/01/2022)
 • Update View Info (Main.dll, GameServer.exe) (26/01/2022)
 • Update cộng hưởng New (Main.dll, GameServer.exe,CongHuong.xml) (26/01/2022)
 

UPDATE 18

 • Fix Text sự kiện Douppe ( GameServer.exe)(23/01/2022)
 • Fix Anti chạy nhanh move map ( GameServer.exe)(23/01/2022)
 • Fix wing RF (Main.dll) (23/01/2022)
 • Fix thông tin nội dung chat ( GameServer.exe) (09/01/2022)
 • Update Antihack GS v3 ( GameServer.exe) (09/01/2022)
 • Update config thời gian Skill đóng băng của elf (GS-Skill, GameServer.exe) (09/01/2022)
 • Fix Liên minh, cùng G PK Event Sinh tồn (GameServer.exe) (09/01/2022)
 • Fix SendPackSpam gây Cash GameServer (GameServer.exe) (30/12/2021)
 • vGuard 4.0 Update : Update soi 3 màn trở lên
 • vGuard 4.0 Update : Update anti Fake HWID
 • Update Ghi TOP tiêu phí (XShop,Vòng quay, Tu Chân, Danh Hiệu, Reset…(GameServer.exe, TopWeb.ini)(25/12/2021)
 • Update Poin mặc định khi tham gia sự kiện sinh tồn (GameServer.exe, SinhTon.xml)(25/12/2021)
 • Update Delay mua đồ Xshop,Mua đồ Shop cá nhân, Mở hòm đồ,…(GameServer.exe, GS-Custom, GS-Common,Message.txt)(25/12/2021)
 • Update học sách Skill trong Event Sinh Tồn(GameServer.exe)(25/12/2021)
 • Update Bơm máu trong Event Sinh tồn(GameServer.exe)(25/12/2021)
 • Update tùy chọn MapManager (GameServer.exe, Mapmanager.txt, Message.txt) (22/12/2021)
  • AlowStore : Cho phép mở cửa hàng trong Map
  • AlowTrade : Cho phép Giao dịch trong Map
  • AlowParty : Cho phép Party trong map, Move từ map khác qua tự del PT
  • DelBuffMove : Move từ map khác qua tự đông del Buff (Buff mua không ảnh hưởng)
 • vGuard 4.0 update : Update View 2 Screen (Done)
 • vGuard 4.0 update : Update thêm cơ chế chống hack, cập nhật thêm Anti một số tools hack lic.
 • vGuard 4.0 update : Update Auto Action ( Tự động hành động khi nhân vật có trong list online ).
 • vGuard 4.0 update : Update list send Mess, tự động send thông báo cho Admin nếu người có trong danh sách online.
 • Update ViệtWebMU (Chỉ cung cấp cho ae sử dụng server ) https://vietweb.muvietplus.net/
 • Update thêm thông tin của nội dung chat (TenNhanVat: [Nhóm] Nội dung chat) …. (GameServer.exe) (12/12/2021) [XEM]
 • Update Buff icon Parrty gọn hơn (Main.dll) (12/12/2021) [XEM]
 • Fix Lệnh Resetvip Auto (GameServer.exe) (12/12/2021)
 • Fix dame Danh Hiệu (GameServer.exe) (12/12/2021)
 • Fix bị ẩn nút Camera khi mở MoveList (Main.dll) (12/12/2021)
 • Fix NH ngọc không gửi được ngọc ở hòm đồ mở rộng (Main.dll) (12/12/2021)
 • Update GH máu quái vượt 20 triệu máu cho ae làm Custom (GameServer.exe) (12/12/2021)
 • Update GH dame không bị âm dame khi dame lớn hơn 20 tr máu (GameServer.exe) (12/12/2021)
 • Update Add GLFont (Font chữ SS9) tùy chỉnh bật tắt, tùy chỉnh màu chữ (Maininfo.ini, Main.dll) (12/12/2021)
 • Update Effect add mà chỉ hiện 0% mặc dù vẫn tác dụng (GameServer.exe) (12/12/2021)
 • Update Quyết đấu SS2 đang quyết đấu đổi map tự hủy (GameServer.exe) (12/12/2021)
 • Update Duel SS2 trong trạng thái Duel vẫn bị PK (GameServer.exe) (12/12/2021)
 • Update Đưa Cấu Hình Ảnh Danh Hiệu Tu Chân ra Config (CustomRank.txt Clien, Main.dll) (12/12/2021)
 • Update sửa hiệu ứng lên level sau khi làm xong nhiện vụ C3 ( (Main.dll) (12/12/2021)
 • Update Đưa key phím tắt Vòng Quay ra config (Getmain, Main.dll) (12/12/2021)
 • Update Đưa key bật tắt mini map ra config (Getmain, Main.dll) (12/12/2021)
 • Update WideScreen cho giao diện SS2 và SS6 | 5 Skin trong 1 (Maininfo.ini, Main.dll) (04/12/2021)
 • Update render Dame New ( Getmain, Main.dll) (04/12/2021)
 • Update Sự kiện Sinh tồn, Chạy bo, Top kill ….(Clien, GameServer.exe) (03/12/2021)
 • Update Anti Dupe theo cơ chế, hạn chế tối đa Dupe item (GameServer.exe) (03/11/2021)
 • Update Ép VK chaos xịt random mất Option, level… item Chuẩn WebZen (GameServer.exe) (03/11/2021)
 • Update CustomArena.xml (CustomArena.xml, GameServer.exe) (03/11/2021)
 • Update Fix Dupe ver 2 (GameServer.exe) (20/10/2021)
 • Update BuffItemEffect.xml Buff item (BuffItemEffect.xml,GameServer.exe) (20/10/2021)
 • Update hệ thống Antihack vGuard GameServer mới, chống hack tối đa lên trên 90% Hack như không hack (GameServer.exe) (10/10/2021) 
 • Update MaxOptionPecent ( Tuỳ chọn giá trị của Option ) (GS-Custom, GameServer.exe) (05/10/2021) 
 • Fix Command chức năng /doiten không cho dùng ký tự đặc biệt (Messager.txt (584) GameServer.exe) (05/10/2021) 
 • Fix Map CTC Mini (Main.dll) (05/10/2021) 
 • Fix Custom Wing không có dòng exc vẫn có tác dụng (GameServer.exe) (04/10/2021) 
 • Update Auto Block tên nhân vật có chứa ký tự đặc biệt (GameServer.exe) (04/10/2021)
 • Update ThuMuaDoExc.xml – Tuỳ chọn item cho phép thu mua, thu mua đồ ex, đồ thần, ngọc hoặc item cụ thể. Tính tổng số item trade * Coin nhận được (ThuMuaDoExc.xml, GameServer.exe) (04/10/2021) 
 • Update InvasionName tên thông báo sự kiện diễn ra, đồng thời hiển thị trên GameServer.exe (InvasionManager.dat, Message.txt dòng 20, GameServer.exe) (04/10/2021)
 • Update Alarmtime – Thông báo trước thời gian diễn ra sự kiện của InvasionManager (InvasionManager.dat, GameServer.exe) (04/10/2021)
 • Fix lỗi Drop item ra option tuỳ chỉnh rớt item + 1 (GameServer.exe) (01/10/2021)
 • Fix lỗi Skill Ảo ảnh liên hoàn treo off đánh 1 mục tiêu (GameServer.exe) (01/10/2021)
 • Fix lỗi DL đi lag (GameServer.exe) (01/10/2021)
 • vGuard – Update Antihack ngoài, soi màn, band HWID, check Name soi màn, check acc soi màn, check Process, Anti inject, …. (GameServerInfo – Custom.ini + GameServer.exe) (01/10/2021)
 • Update CustomItemDropType, tuỳ chọn toạ độ Ném đồ ra khỏi rương (GameServerInfo – Custom.ini + GameServer.exe) (01/10/2021)
 • Update tính năng đặt tên Server/Sub/Màu tuỳ chỉnh trong File Text (Main.dll, GetMain – CustomNameServer.txt) (01/10/2021)
 • Update 17

 • END UPDATE
 • Update tuỳ chỉnh drop dòng item (GameServer.exe) (30/09/2021)
 • Fix Antihack Fakeitem bắt nhầm khi mang 2 vũ khí full socket + Gia cường (Main.dll) (30/09/2021)
 • Fix lỗi hiển thị ảo Sát thương Skill (GameServer.exe) (30/09/2021)
 • Update FakeOnlineType (GameServerInfo – Custom.ini + GameServer.exe) (30/09/2021)
 • Update tính năng drop dòng item theo tỉ lệ Config (GameServerInfo – Custom.ini + GameServer.exe) (30/09/2021)
 • Update Cờ Guid dành cho Chủ Guild, Phó Guild, LĐTC – Oder (Data/Custom/Bmd/Guild + Main.dll) (23/09/2021)
 • Fix Tẩy Elf buff nhóm (GameServer.exe) (23/09/2021)
 • Fix Tẩy điểm tự kích về màn hình chọn nhân vật (GameServer.exe) (23/09/2021)
 • Update tính năng Huy Hiệu Cường Hoá – Oder (Main.dll + GameServer.exe) (21/09/2021)
 • Update config thời gian Event Rakion (Raklion.dat, GameServer.exe) (21/09/2021)
 • Update config thời gian Event Kanturu (Kanturu.dat, GameServer.exe) (21/09/2021)
 • Update Thêm hiển thị giờ (SS2) (Main.dll) (20/09/2021)
 • Update Anti vào Game bằng máy ảo (Main.dll) (19/09/2021)
 • Chỉnh sửa GHRS sau khi Max GHRS chỉ báo 1 lần sau đó tự tắt Auto Reset (GameServer.exe) (19/09/2021)
 • Fix bug NPC Thu Mua (GameServer.exe) (19/09/2021)
 • Fix ESCType 2 bị co Move List (Main.dll) (19/09/2021)
 • Update bổ sung một vài phương thức bắt hack mới (Main.dll + GameServer.exe) (19/09/2021)
 • Fix nút Advanced trong Menu C (Main.dll) (18/09/2021)
 • Fix Elf chỉ Buff trong Party (GS-Common.ini) (18/09/2021)
 • Update Bật/Tắt thông báo Antihack (SpeedCheck.xml) (15/09/2021)
 • Update tuỳ chọn cùng Liên Minh Guild PK (GS – Custom.ini) (14/09/2021)
 • Update tỷ lệ hồi phục máu khi đập Ước Nguyện vào CustomPet (GS – Common.ini) (13/09/2021)
 • Update tỷ lệ hồi phục máu khi đập Ước Nguyện vào Sói Tinh (GS – Common.ini) (13/09/2021)
 • Fix lỗi Blood không cầm vũ khí (Main.dll) (13/09/2021)
 • Fix Auto Helper (Z) không dùng được trong Chiến Trường Cổ (MapManager.txt) (13/09/2021)
 • Đưa Text Chiến Trường cổ ra ngoài Config ( 963, 964, 965 ,966, 967 ) (Message.txt) (13/09/2021)
 • Fix Antihack Fake đồ bắt nhầm Sự kiện CC (Main.dll + GameServer.exe) (13/09/2021)
 • Fix Nút F5 chat SS2 tách riêng biệt với Ẩn, hiện Rank (Main.dll + Getmain) (13/09/2021)
 • Update Config OffHelper (Z) tuỳ chọn Tắt bật (Maininfo.ini – GetMainInfo – MuVietPlus.Net.exe) (13/09/2021)
 • Update xoá Buff khi thoát game (GS – Common.ini) (13/09/2021)
 • Update Tẩy điểm tự thoát về màn hình chọn nhân vật (GS – Common.ini) (13/09/2021)
 • Cập Nhật Bảng time Event 3 tab, hiển thị đầy đủ Event hơn (Main.dll) (12/09/2021)
 • Đưa Tuỳ chỉnh Bật/Tắt xoá buff khi out game (GS – Common.ini) (12/09/2021)
 • Fix Antihack Fake đồ bắt nhầm wing Mini (Main.dll + GameServer.exe) (12/09/2021)
 • Fix Antihack Fake đồ bắt nhầm Sự kiện TvT (Main.dll + GameServer.exe) (12/09/2021)
 • Fix ResetTableVip trừ zen theo ResetTable
 • Fix đeo sói tốc độ chạy chậm hơn đeo wing
 • Fix một số máy chạy Season 2 lâu lâu bị treo game ( Season 2 )
 • Update Ngân hàng ngọc rút ngọc bị mất khi hòm đồ k đủ chỗ trống
 • Fix cộng Poin str hiển thị chỉ số sát thương không đúng
 • Update Bot Train V2, tự động đánh, tự động di chuyển, tự di chuyển đến vị trí config khi chết
 • Fix phím M Menu size màn bị co Map List – Main.dll
 • Fix treo off 1 phút không tự đánh nữa – GameServer.exe
 • Thêm tính năng config đánh quái nhận đồ theo Map ( Giống Blood, Devil vip cũ )
 • Tuỳ chỉnh phím tắt trong game – Getmain
 • Update Antihack Clien, Server ( Khi phát hiện hack – Auto block Skill, Auto Disconnect, Auto Block Nhân vật, Auto Block Acc ) – Main.dll, GameServer.exe
 • Update Antihack Clien, Server ( Anti Fake ngựa, Anti Fake đồ, Anti delay 2, Anti Fake Effect dis clien, Anti Fake Level học Skill , Anti đánh xa, Anti kháng hiệu ứng, Anti đánh trong thành … ) – Main.dll, GameServer.exe
 • Fix ngân hàng ngọc bị che hòm đồ mở rộng – Main.dll
 • Update Antihack Clien, Server ( Anti delay skill, anti inject dll, anti xdame, anti speed, anti auto kill quái … )
 • Tuỳ chọn số lượng ngọc rơi tại Event CC,BC,DV Event/Devil,CC,BC
 • Hệ thống Blood Vip, Devil VIP hoàn toàn mới
 • Thêm tính năng bật tắt Kill Boss cuối – GS-Custom
 • Hệ thống map [TAB] Auto di chuyển
 • Hệ Thống Boss Class System
 • Thêm Sự kiện Sky Event
 • Update hệ thống bot Auto Train tự di chuyển lên vị trí khi chết
 • Thêm sự kiện Chiến trường cổ
 • Thêm sự kiện Công thành chiến Mini (Version MUCT)
 • Thêm Tượng TOP Reset
 • Thêm hệ thống Quest theo ngày, Tuần, tháng
 • Tên shop cá nhân nhận theo text nhập dù bán wcoin hay ngọc
 • Add Ngân hàng ngọc phím tắt N
 • Add NPC tổng hợp Shop cá nhân dồn vào 1
 • Sửa hệ thống buff item, set thêm điều kiện để nhận buff
 • Thêm config số lượng ngọc rớt map CC
 • Thêm tuỳ chọn Bật/Tắt Elf cho buff trong nhóm
 • Thêm tuỳ chọn Bật/Tắt ép item + 10,11,12,13,14,15
 • Cải thiện antihack GS tránh bắt nhầm ( Hack Speed )
 • Cải thiện Antihack Main.dll hạn chế bị by pass
 • Giảm lag main khi chạy (demo)
 • Update hệ thống thông báo GS hiển thị tiếng việt có dấu
 • Thêm chức năng tuỳ chọn bật tắt Menu trên GS
 • Thêm tắt tele DW không cho sài skill, muốn sài skil nào add thêm vô file
 • Fix skill DK, RF, Ngựa, Sum dùng skill quái hoặc người bị đẩy lùi
 • Thêm chức năng tuỳ chọn cho ESC – Tuỳ chọn tuỳ biến giao diện (Classic, Takumi, Size window) MainInfo
 • Hiển thị Vợ hoặc chồng trên đầu khi kết hôn (Phải bật show Name trong getmain)
 • Thêm Bot Store – Botstore.txt
 • Add CustomCombo 1 Skil – CustomCombo.txt
 • Fix button N mở ngân hàng ngọc
 • Thêm command /setpass
 • Update 16

 • Thêm Party 10
 • Thêm Tu chân
 • Thêm Vòng quay may mắn
 • Thêm Tạo nhóm, Tìm nhóm
 • Thêm ngân hàng ngọc
 • Thểm giới hạn cửa sổ mở game ( getmain )
 • Thêm Minimap tròn ( tắt bật getmain )
 • Thêm hệ thống hiển thị tên nhân vật + logo Guild ( tắt bật getmain )
 • Thêm bật tắt Menu ở GetMain ( tắt bật getmain )
 • Tùy chỉnh giao diện hạ cấp, nâng cấp SS2/3, SS6, x700 GetMain
 • Thêm Camera 3D Configs
 • Thêm hệ thống xóc đĩa bằng item ( Custom server )
 • Thêm hệ thống Quyết đấu đặt cược WC
 • Thêm bật ,tắt PK cùng Guild
 • Đưa tùy chỉnh vòng quay lên Server ( Custom )
 • Thêm tùy chọn bật, tắt cho phép nhặt đồ khi treo off
 • Thêm hệ thống ép sói tinh
 • Add nguyên liệu ép wing 2,5 4, x700
 • Add mix thông báo lên + xịt
 • Add GuardMessage ( Common )
 • Add Time Out Game
 • Fix lag Event thỏ ngọc, mùa hè
 • Thêm Blood Vip, Devil VIP
 • Thêm Buff icon item
 • Thêm Buff icon set
 • Thêm ZenDrop.xml
 • Fix RF đẩy lùi
 • Fix Giảm lag CPU
 • Thêm Keep poin CMD của Dl
 • Thêm Reset Vip
 • Chỉnh Thời gian buff elf tính theo số mana (Skill.ini)
 • Fix Parrty 10 100%
 • Thêm hệ thống đổi tiền tệ có tỉ lệ chuyển đổi
 • Add thêm tỉ lệ cho vòng quay
 • Thêm tính năng màn hình rộng, tăng trải nghiệm người chơi ( Tuỳ chỉnh chỉnh sửa trong Tuỳ chọn game)
 • Thêm hệ thống Auto Train, tự train, tự reset tự party
 • Thêm Menu Relife
 • Hộ thống BXH hoàn toàn mới
 • Thêm tuỳ chọn tắt bật Menu (Thông tin hỗ trợ )
 • Hệ thống Mini map tròn di chuyển
 • Thêm hệ thống Reset được coin ( Command )
 • Hệ thống hiển thị máu quái, người chơi mới
 • Hệ thống ngân hàng ngọc Ctrl + chuột phải để gửi ngọc tiện dụng
 • Tẩy điểm từng cột ( /taydiem str,agi,vit…)
 • Hệ thống Danh hiệu, tu chân mới, config từng cấp độ
 • Fix Click vô Sub bị treo vài giây
 • Update 15

 • Thêm 5 Puglin
 • Nâng cấp giao diện Ex700 ( GetMain )
 • Dịch chuyển Marlon 2 phút
 • Hiệu ứng rồng bay khi sự kiện bắt đầu
  [UPDATE 2.0]
 • Hạ cấp giao diện S2/S3 ( GetMain )
 • Hạ cấp giao diện chọn nhân vật S3 ( GetMain )
 • Post item
  Thêm FPS/MS Ping
 • Custom Gloves max 100
 • Custom Pets max 300
  [UPDATE 4.0]
 • Fix PostItem + Interface Hạ cáp, nâng cấp
 • Advanced status
 • Giới hạn FPS [25,30,34]
 • Hiển thị Monster,Npc,Party,Players trong mini map
 • Custom Map Name,Respaw,Music,MiniMap
  Fix CustomMonster TripleKIll
 • Tăng giới hạn FPS [25,30,34,40]
 • Thêm hiệu ứng Wings LEVEL 4
 • Thêm mix Wings level 4
  Fix CustomBow
 • Fix CustomClaws
 • Fix CustomPet
 • Add Position
 • Add CustomEfectRemake
  Thêm gỡ bỏ, loại bỏ nhân vật[s2/s3].
 • Tùy chọn vô tắt các chức năng s6 để hạ cấp.
  Thêm giao diện 99d ( Bỏ thanh SD )
 • Fix lại minimap
 • Sửa Lỗi không hiển thị tọa độ trong giao diện hạ cấp.
 • Hỗ trợ âm nhạc cho map
 • Hỗ trợ Hiệu ứng cho item.
 • Fix dupe
  Tùy chọn Cloak 100%
 • Tùy chọn đóng cửa hàng
 • Hỗ trợ Max. 100 tài khoản
 • Thêm bos Nix ( ss13)
 • ItemValue.txt Tùy chỉnh giá bán item
 • Fix MasterSkill giao diện ex700 bị lỗi trắng
 • Fix Skill DL, RF, MG giao diện ex700
 • Fix Barrack giao diện Ex700
 • Fix điểm số Duel ex700
  Fix Custom Pet + Máu pet
 • Tùy chọn thay đổi FPS ( GetMain )
 • CustomInfoItemEx
 • Fix giới hạn phòng thủ, tấn công
 • CustomACC max 100
 • MasterSkill S15
  Fix Kriss tự tắt clien
 • Fix CustomBow
 • Fix Skill gây disconnect
 • Fix CustomACC.
 • Fix Custom Gloves item L + item R
 • Mở rộng Custommonter
 • Loại bỏ CustomEffectPet.
 • Fix CustomCloak + Kriss.
 • Sửa Item_eng.bmd đồng bộ Item.txt.
 • Thêm NPC Tack
 • Fix CustomPet Refresh + Kriss
 • Tùy chọn chọn nhân vật S13 dùng cho hạ cấp
 • Hiệu ứng chọn nhân vật
 • Sửa lỗi icon RankUeser
 • Fix Sách summon
  Fix bug agi BK,MG,SM, ELF.
 • MasterSkillTreeS15 hoàn thiện
 • Thêm PK LIMIT
 • Thêm CustomMix
 • CustomMonsterSkill
 • Thêm hệ thống AntiFlood tránh ddos nhẹ
 • PKFree tùy chỉnh tọa độ, map pk k bị thành quỷ ( để làm Event )
 • Hệ thống thông tin hoàn chỉnh nâng cao 100%
 • Thêm command /taydiem
 • Fix giao diện ex700 Skill DL
 • FIx giao diện s2/99 Skill DL
 • Fix Skill Dl ở Barrack
 • Fix DisableMuHel
 • Fix Rồng trong giao diện Hạ cấp
 • Fix Thanh SD và AG Hạ cấp
 • Fix chữ trong giao diện hạ cấp
 • Fix hanh điểm kinh nghiệm Hạ cấp
 • Fix các nút CustomStore
 • Tùy chỉnh config Monter Gold
 • hệ thống dịch chuyển marlon ( mới )
  CustomMonster Glow
 • CustomMonster Golden
 • Hệ thống chuột phải
 • Fix giao diện chọn skill ex700
 • Fix iao diện chọn skill S3/99
 • Thêm Custom EffectModel
 • Fix Barrack giao diện ex700
 • Thêm khung chat ex700
 • Thêm cửa sổ rank
 • Thêm cửa sổ giwof sự kiện
 • Thêm cửa sổ Mua vip
 • Thêm cửa sổ Lệnh
 • Thêm cửa sổ Menu
 • HPBar mới + Tên trong Quái vật
 • Fix nút đóng cửa hàng
  CustomBook Add limit 6 [index 24 to 29]
 • Sửa lỗi tự động di chuyển từ Icarus nếu thú cưới chết
 • Sửa hiệu ứng
 • Sửa chữa HealBar cho người chơi
 • Fix CustomRankUser Level + MasterLevel
 • Tăng giới hạn Event tùy chỉnh lên 30
 • MuHelper + Thùng đồ chung
 • Fix click chuột phải DL
 • Fix click chuột phải RF
 • CustomPetEffectDinamic
 • CustomPetEffectStatic
 • Sửa sửa sổ shop
 • Fix lỗi ảnh skill
  Chat hạ cấp s1
 • Thanh máu pet hạ cấp
 • Mini hạ cấp s1
 • Giao diện hạ cấp s1
 • CHAT S13 nâng cấp
 • MUHELPER S15
 • Fix hiện thị máu giao diện x700
 • Thêm thùy chỉnh F10, F11 bật tắt Camera3D
 • Thêm nút bật tắt Camera3D ( ss6, x700 ok )
 • Khôi phục camera
 • F12 ẩn game
 • PositionClaws 100%
 • Fix CustomPetEffect Dinamic, Static, SkillEffect
 • Fix CustomPet chọn nhân vật
 • CustomPet Montura Horse
 • CustomPet Montura Fenrir
 • Loại bỏ SD Gameserver
 • Thêm level đc phép xóa nhân vật
 • Fix Clien tự động tắt
 • Sửa lỗi nhấp chuột mất cánh icarus
 • Sửa lỗi nhấp chuột mất cánh Atlans
  Fix Drop Item + skill
 • Fix PostItem + Post Message
 • Fix Nhấp chuột phải Cập nhật danh sách ItemList
 • Fix AntiFlood (Antiddos)
 • Fix Disconect tài khoản Offattack/offstore
 • ItemtooltipS15 mới (tắt mở getmain)
 • Hiển thị 4 loại tiền tệ trong hòm đồ ( getmain )
 • Custom Box rớt 4 loại tiền tệ
 • Custom Icon Buff + time bar
 • Custom Icon Party Buff
 • Tăng giới hạn 5000 Effect Static Dinamic.
 • Tăng giới hạn 3000 Effect Pet
 • Post item + hình ảnh
 • MuOffhelper 1er Version
 • thanh công cụ thông tin hệ thống mới BuffBar
  Thêm hiệu ứng monter
 • Monster 904 and 905 hiệu ứng đánh
 • Monster 904 and 905 hiệu ứng chết
 • New System Monster Glow
 • New System MakeSelectChar
 • Fix CustomWings
 • Tăng lên 8140 Item.txt
 • Tùy chọn hệ thống mới
 • Add Button Press “O” Open Panel Option
 • Antilag [Effect Dinamic]
 • Antilag [Effect Static]
 • Antilag [Effect Skill]
 • Antilag [Map Object]
 • Antilag [Remove Shadow]
 • Party Bar + HP + MP
 • Fix Move Marry /Marry Trace , /Marry Track
 • Thêm ItemNameLevel
 • Hệ thống thêm Itemtoolstip cho item
 • MasterSkill s10 fix point
 • MasterSkill fix skill
 • Ex 700 fix giao diện 1366 * 766
 • Chat Ex700 mới
 • Thêm tắt bật map ( tab )
 • MuOffhelper nhặt item trong list
 • Phần thưởng cho reset
 • Thêm bóng cho custompet
 • Hệ thống giới hạn Reset
 • Thêm NPC Cộng hưởng
 • Thêm NPC thu mua đồ exp
 • Thêm NPC Trade
 •  
 • Update 18

 • END UPDATE 18 …
 • vGuard 4.0 Update : Update soi 3 màn trở lên
 • vGuard 4.0 Update : Update anti Fake HWID
 • Update Ghi TOP tiêu phí (XShop,Vòng quay, Tu Chân, Danh Hiệu, Reset…(GameServer.exe, TopWeb.ini)(25/12/2021)
 • Update Poin mặc định khi tham gia sự kiện sinh tồn (GameServer.exe, SinhTon.xml)(25/12/2021)
 • Update Delay mua đồ Xshop,Mua đồ Shop cá nhân, Mở hòm đồ,…(GameServer.exe, GS-Custom, GS-Common,Message.txt)(25/12/2021)
 • Update học sách Skill trong Event Sinh Tồn(GameServer.exe)(25/12/2021)
 • Update Bơm máu trong Event Sinh tồn(GameServer.exe)(25/12/2021)
 • Update tùy chọn MapManager (GameServer.exe, Mapmanager.txt, Message.txt) (22/12/2021)
  • AlowStore : Cho phép mở cửa hàng trong Map
  • AlowTrade : Cho phép Giao dịch trong Map
  • AlowParty : Cho phép Party trong map, Move từ map khác qua tự del PT
  • DelBuffMove : Move từ map khác qua tự đông del Buff (Buff mua không ảnh hưởng)
 • vGuard 4.0 update : Update View 2 Screen (Done)
 • vGuard 4.0 update : Update thêm cơ chế chống hack, cập nhật thêm Anti một số tools hack lic.
 • vGuard 4.0 update : Update Auto Action ( Tự động hành động khi nhân vật có trong list online ).
 • vGuard 4.0 update : Update list send Mess, tự động send thông báo cho Admin nếu người có trong danh sách online.
 • Update ViệtWebMU (Chỉ cung cấp cho ae sử dụng server ) https://vietweb.muvietplus.net/
 • Update thêm thông tin của nội dung chat (TenNhanVat: [Nhóm] Nội dung chat) …. (GameServer.exe) (12/12/2021) [XEM]
 • Update Buff icon Parrty gọn hơn (Main.dll) (12/12/2021) [XEM]
 • Fix Lệnh Resetvip Auto (GameServer.exe) (12/12/2021)
 • Fix dame Danh Hiệu (GameServer.exe) (12/12/2021)
 • Fix bị ẩn nút Camera khi mở MoveList (Main.dll) (12/12/2021)
 • Fix NH ngọc không gửi được ngọc ở hòm đồ mở rộng (Main.dll) (12/12/2021)
 • Update GH máu quái vượt 20 triệu máu cho ae làm Custom (GameServer.exe) (12/12/2021)
 • Update GH dame không bị âm dame khi dame lớn hơn 20 tr máu (GameServer.exe) (12/12/2021)
 • Update Add GLFont (Font chữ SS9) tùy chỉnh bật tắt, tùy chỉnh màu chữ (Maininfo.ini, Main.dll) (12/12/2021)
 • Update Effect add mà chỉ hiện 0% mặc dù vẫn tác dụng (GameServer.exe) (12/12/2021)
 • Update Quyết đấu SS2 đang quyết đấu đổi map tự hủy (GameServer.exe) (12/12/2021)
 • Update Duel SS2 trong trạng thái Duel vẫn bị PK (GameServer.exe) (12/12/2021)
 • Update Đưa Cấu Hình Ảnh Danh Hiệu Tu Chân ra Config (CustomRank.txt Clien, Main.dll) (12/12/2021)
 • Update sửa hiệu ứng lên level sau khi làm xong nhiện vụ C3 ( (Main.dll) (12/12/2021)
 • Update Đưa key phím tắt Vòng Quay ra config (Getmain, Main.dll) (12/12/2021)
 • Update Đưa key bật tắt mini map ra config (Getmain, Main.dll) (12/12/2021)
 • Update WideScreen cho giao diện SS2 và SS6 | 5 Skin trong 1 (Maininfo.ini, Main.dll) (04/12/2021)
 • Update render Dame New ( Getmain, Main.dll) (04/12/2021)
 • Update Sự kiện Sinh tồn, Chạy bo, Top kill ….(Clien, GameServer.exe) (03/12/2021)
 • Update Anti Dupe theo cơ chế, hạn chế tối đa Dupe item (GameServer.exe) (03/11/2021)
 • Update Ép VK chaos xịt random mất Option, level… item Chuẩn WebZen (GameServer.exe) (03/11/2021)
 • Update CustomArena.xml (CustomArena.xml, GameServer.exe) (03/11/2021)
 • Update Fix Dupe ver 2 (GameServer.exe) (20/10/2021)
 • Update BuffItemEffect.xml Buff item (BuffItemEffect.xml,GameServer.exe) (20/10/2021)
 • Update hệ thống Antihack vGuard GameServer mới, chống hack tối đa lên trên 90% Hack như không hack (GameServer.exe) (10/10/2021) 
 • Update MaxOptionPecent ( Tuỳ chọn giá trị của Option ) (GS-Custom, GameServer.exe) (05/10/2021) 
 • Fix Command chức năng /doiten không cho dùng ký tự đặc biệt (Messager.txt (584) GameServer.exe) (05/10/2021) 
 • Fix Map CTC Mini (Main.dll) (05/10/2021) 
 • Fix Custom Wing không có dòng exc vẫn có tác dụng (GameServer.exe) (04/10/2021) 
 • Update Auto Block tên nhân vật có chứa ký tự đặc biệt (GameServer.exe) (04/10/2021)
 • Update ThuMuaDoExc.xml – Tuỳ chọn item cho phép thu mua, thu mua đồ ex, đồ thần, ngọc hoặc item cụ thể. Tính tổng số item trade * Coin nhận được (ThuMuaDoExc.xml, GameServer.exe) (04/10/2021) 
 • Update InvasionName tên thông báo sự kiện diễn ra, đồng thời hiển thị trên GameServer.exe (InvasionManager.dat, Message.txt dòng 20, GameServer.exe) (04/10/2021)
 • Update Alarmtime – Thông báo trước thời gian diễn ra sự kiện của InvasionManager (InvasionManager.dat, GameServer.exe) (04/10/2021)
 • Fix lỗi Drop item ra option tuỳ chỉnh rớt item + 1 (GameServer.exe) (01/10/2021)
 • Fix lỗi Skill Ảo ảnh liên hoàn treo off đánh 1 mục tiêu (GameServer.exe) (01/10/2021)
 • Fix lỗi DL đi lag (GameServer.exe) (01/10/2021)
 • vGuard – Update Antihack ngoài, soi màn, band HWID, check Name soi màn, check acc soi màn, check Process, Anti inject, …. (GameServerInfo – Custom.ini + GameServer.exe) (01/10/2021)
 • Update CustomItemDropType, tuỳ chọn toạ độ Ném đồ ra khỏi rương (GameServerInfo – Custom.ini + GameServer.exe) (01/10/2021)
 • Update tính năng đặt tên Server/Sub/Màu tuỳ chỉnh trong File Text (Main.dll, GetMain – CustomNameServer.txt) (01/10/2021)
 • Update 17

 • END UPDATE
 • Update tuỳ chỉnh drop dòng item (GameServer.exe) (30/09/2021)
 • Fix Antihack Fakeitem bắt nhầm khi mang 2 vũ khí full socket + Gia cường (Main.dll) (30/09/2021)
 • Fix lỗi hiển thị ảo Sát thương Skill (GameServer.exe) (30/09/2021)
 • Update FakeOnlineType (GameServerInfo – Custom.ini + GameServer.exe) (30/09/2021)
 • Update tính năng drop dòng item theo tỉ lệ Config (GameServerInfo – Custom.ini + GameServer.exe) (30/09/2021)
 • Update Cờ Guid dành cho Chủ Guild, Phó Guild, LĐTC – Oder (Data/Custom/Bmd/Guild + Main.dll) (23/09/2021)
 • Fix Tẩy Elf buff nhóm (GameServer.exe) (23/09/2021)
 • Fix Tẩy điểm tự kích về màn hình chọn nhân vật (GameServer.exe) (23/09/2021)
 • Update tính năng Huy Hiệu Cường Hoá – Oder (Main.dll + GameServer.exe) (21/09/2021)
 • Update config thời gian Event Rakion (Raklion.dat, GameServer.exe) (21/09/2021)
 • Update config thời gian Event Kanturu (Kanturu.dat, GameServer.exe) (21/09/2021)
 • Update Thêm hiển thị giờ (SS2) (Main.dll) (20/09/2021)
 • Update Anti vào Game bằng máy ảo (Main.dll) (19/09/2021)
 • Chỉnh sửa GHRS sau khi Max GHRS chỉ báo 1 lần sau đó tự tắt Auto Reset (GameServer.exe) (19/09/2021)
 • Fix bug NPC Thu Mua (GameServer.exe) (19/09/2021)
 • Fix ESCType 2 bị co Move List (Main.dll) (19/09/2021)
 • Update bổ sung một vài phương thức bắt hack mới (Main.dll + GameServer.exe) (19/09/2021)
 • Fix nút Advanced trong Menu C (Main.dll) (18/09/2021)
 • Fix Elf chỉ Buff trong Party (GS-Common.ini) (18/09/2021)
 • Update Bật/Tắt thông báo Antihack (SpeedCheck.xml) (15/09/2021)
 • Update tuỳ chọn cùng Liên Minh Guild PK (GS – Custom.ini) (14/09/2021)
 • Update tỷ lệ hồi phục máu khi đập Ước Nguyện vào CustomPet (GS – Common.ini) (13/09/2021)
 • Update tỷ lệ hồi phục máu khi đập Ước Nguyện vào Sói Tinh (GS – Common.ini) (13/09/2021)
 • Fix lỗi Blood không cầm vũ khí (Main.dll) (13/09/2021)
 • Fix Auto Helper (Z) không dùng được trong Chiến Trường Cổ (MapManager.txt) (13/09/2021)
 • Đưa Text Chiến Trường cổ ra ngoài Config ( 963, 964, 965 ,966, 967 ) (Message.txt) (13/09/2021)
 • Fix Antihack Fake đồ bắt nhầm Sự kiện CC (Main.dll + GameServer.exe) (13/09/2021)
 • Fix Nút F5 chat SS2 tách riêng biệt với Ẩn, hiện Rank (Main.dll + Getmain) (13/09/2021)
 • Update Config OffHelper (Z) tuỳ chọn Tắt bật (Maininfo.ini – GetMainInfo – MuVietPlus.Net.exe) (13/09/2021)
 • Update xoá Buff khi thoát game (GS – Common.ini) (13/09/2021)
 • Update Tẩy điểm tự thoát về màn hình chọn nhân vật (GS – Common.ini) (13/09/2021)
 • Cập Nhật Bảng time Event 3 tab, hiển thị đầy đủ Event hơn (Main.dll) (12/09/2021)
 • Đưa Tuỳ chỉnh Bật/Tắt xoá buff khi out game (GS – Common.ini) (12/09/2021)
 • Fix Antihack Fake đồ bắt nhầm wing Mini (Main.dll + GameServer.exe) (12/09/2021)
 • Fix Antihack Fake đồ bắt nhầm Sự kiện TvT (Main.dll + GameServer.exe) (12/09/2021)
 • Fix ResetTableVip trừ zen theo ResetTable
 • Fix đeo sói tốc độ chạy chậm hơn đeo wing
 • Fix một số máy chạy Season 2 lâu lâu bị treo game ( Season 2 )
 • Update Ngân hàng ngọc rút ngọc bị mất khi hòm đồ k đủ chỗ trống
 • Fix cộng Poin str hiển thị chỉ số sát thương không đúng
 • Update Bot Train V2, tự động đánh, tự động di chuyển, tự di chuyển đến vị trí config khi chết
 • Fix phím M Menu size màn bị co Map List – Main.dll
 • Fix treo off 1 phút không tự đánh nữa – GameServer.exe
 • Thêm tính năng config đánh quái nhận đồ theo Map ( Giống Blood, Devil vip cũ )
 • Tuỳ chỉnh phím tắt trong game – Getmain
 • Update Antihack Clien, Server ( Khi phát hiện hack – Auto block Skill, Auto Disconnect, Auto Block Nhân vật, Auto Block Acc ) – Main.dll, GameServer.exe
 • Update Antihack Clien, Server ( Anti Fake ngựa, Anti Fake đồ, Anti delay 2, Anti Fake Effect dis clien, Anti Fake Level học Skill , Anti đánh xa, Anti kháng hiệu ứng, Anti đánh trong thành … ) – Main.dll, GameServer.exe
 • Fix ngân hàng ngọc bị che hòm đồ mở rộng – Main.dll
 • Update Antihack Clien, Server ( Anti delay skill, anti inject dll, anti xdame, anti speed, anti auto kill quái … )
 • Tuỳ chọn số lượng ngọc rơi tại Event CC,BC,DV Event/Devil,CC,BC
 • Hệ thống Blood Vip, Devil VIP hoàn toàn mới
 • Thêm tính năng bật tắt Kill Boss cuối – GS-Custom
 • Hệ thống map [TAB] Auto di chuyển
 • Hệ Thống Boss Class System
 • Thêm Sự kiện Sky Event
 • Update hệ thống bot Auto Train tự di chuyển lên vị trí khi chết
 • Thêm sự kiện Chiến trường cổ
 • Thêm sự kiện Công thành chiến Mini (Version MUCT)
 • Thêm Tượng TOP Reset
 • Thêm hệ thống Quest theo ngày, Tuần, tháng
 • Tên shop cá nhân nhận theo text nhập dù bán wcoin hay ngọc
 • Add Ngân hàng ngọc phím tắt N
 • Add NPC tổng hợp Shop cá nhân dồn vào 1
 • Sửa hệ thống buff item, set thêm điều kiện để nhận buff
 • Thêm config số lượng ngọc rớt map CC
 • Thêm tuỳ chọn Bật/Tắt Elf cho buff trong nhóm
 • Thêm tuỳ chọn Bật/Tắt ép item + 10,11,12,13,14,15
 • Cải thiện antihack GS tránh bắt nhầm ( Hack Speed )
 • Cải thiện Antihack Main.dll hạn chế bị by pass
 • Giảm lag main khi chạy (demo)
 • Update hệ thống thông báo GS hiển thị tiếng việt có dấu
 • Thêm chức năng tuỳ chọn bật tắt Menu trên GS
 • Thêm tắt tele DW không cho sài skill, muốn sài skil nào add thêm vô file
 • Fix skill DK, RF, Ngựa, Sum dùng skill quái hoặc người bị đẩy lùi
 • Thêm chức năng tuỳ chọn cho ESC – Tuỳ chọn tuỳ biến giao diện (Classic, Takumi, Size window) MainInfo
 • Hiển thị Vợ hoặc chồng trên đầu khi kết hôn (Phải bật show Name trong getmain)
 • Thêm Bot Store – Botstore.txt
 • Add CustomCombo 1 Skil – CustomCombo.txt
 • Fix button N mở ngân hàng ngọc
 • Thêm command /setpass
 • Update 16

 • Thêm Party 10
 • Thêm Tu chân
 • Thêm Vòng quay may mắn
 • Thêm Tạo nhóm, Tìm nhóm
 • Thêm ngân hàng ngọc
 • Thểm giới hạn cửa sổ mở game ( getmain )
 • Thêm Minimap tròn ( tắt bật getmain )
 • Thêm hệ thống hiển thị tên nhân vật + logo Guild ( tắt bật getmain )
 • Thêm bật tắt Menu ở GetMain ( tắt bật getmain )
 • Tùy chỉnh giao diện hạ cấp, nâng cấp SS2/3, SS6, x700 GetMain
 • Thêm Camera 3D Configs
 • Thêm hệ thống xóc đĩa bằng item ( Custom server )
 • Thêm hệ thống Quyết đấu đặt cược WC
 • Thêm bật ,tắt PK cùng Guild
 • Đưa tùy chỉnh vòng quay lên Server ( Custom )
 • Thêm tùy chọn bật, tắt cho phép nhặt đồ khi treo off
 • Thêm hệ thống ép sói tinh
 • Add nguyên liệu ép wing 2,5 4, x700
 • Add mix thông báo lên + xịt
 • Add GuardMessage ( Common )
 • Add Time Out Game
 • Fix lag Event thỏ ngọc, mùa hè
 • Thêm Blood Vip, Devil VIP
 • Thêm Buff icon item
 • Thêm Buff icon set
 • Thêm ZenDrop.xml
 • Fix RF đẩy lùi
 • Fix Giảm lag CPU
 • Thêm Keep poin CMD của Dl
 • Thêm Reset Vip
 • Chỉnh Thời gian buff elf tính theo số mana (Skill.ini)
 • Fix Parrty 10 100%
 • Thêm hệ thống đổi tiền tệ có tỉ lệ chuyển đổi
 • Add thêm tỉ lệ cho vòng quay
 • Thêm tính năng màn hình rộng, tăng trải nghiệm người chơi ( Tuỳ chỉnh chỉnh sửa trong Tuỳ chọn game)
 • Thêm hệ thống Auto Train, tự train, tự reset tự party
 • Thêm Menu Relife
 • Hộ thống BXH hoàn toàn mới
 • Thêm tuỳ chọn tắt bật Menu (Thông tin hỗ trợ )
 • Hệ thống Mini map tròn di chuyển
 • Thêm hệ thống Reset được coin ( Command )
 • Hệ thống hiển thị máu quái, người chơi mới
 • Hệ thống ngân hàng ngọc Ctrl + chuột phải để gửi ngọc tiện dụng
 • Tẩy điểm từng cột ( /taydiem str,agi,vit…)
 • Hệ thống Danh hiệu, tu chân mới, config từng cấp độ
 • Fix Click vô Sub bị treo vài giây
 • Update 15

 • Thêm 5 Puglin
 • Nâng cấp giao diện Ex700 ( GetMain )
 • Dịch chuyển Marlon 2 phút
 • Hiệu ứng rồng bay khi sự kiện bắt đầu
  [UPDATE 2.0]
 • Hạ cấp giao diện S2/S3 ( GetMain )
 • Hạ cấp giao diện chọn nhân vật S3 ( GetMain )
 • Post item
  Thêm FPS/MS Ping
 • Custom Gloves max 100
 • Custom Pets max 300
  [UPDATE 4.0]
 • Fix PostItem + Interface Hạ cáp, nâng cấp
 • Advanced status
 • Giới hạn FPS [25,30,34]
 • Hiển thị Monster,Npc,Party,Players trong mini map
 • Custom Map Name,Respaw,Music,MiniMap
  Fix CustomMonster TripleKIll
 • Tăng giới hạn FPS [25,30,34,40]
 • Thêm hiệu ứng Wings LEVEL 4
 • Thêm mix Wings level 4
  Fix CustomBow
 • Fix CustomClaws
 • Fix CustomPet
 • Add Position
 • Add CustomEfectRemake
  Thêm gỡ bỏ, loại bỏ nhân vật[s2/s3].
 • Tùy chọn vô tắt các chức năng s6 để hạ cấp.
  Thêm giao diện 99d ( Bỏ thanh SD )
 • Fix lại minimap
 • Sửa Lỗi không hiển thị tọa độ trong giao diện hạ cấp.
 • Hỗ trợ âm nhạc cho map
 • Hỗ trợ Hiệu ứng cho item.
 • Fix dupe
  Tùy chọn Cloak 100%
 • Tùy chọn đóng cửa hàng
 • Hỗ trợ Max. 100 tài khoản
 • Thêm bos Nix ( ss13)
 • ItemValue.txt Tùy chỉnh giá bán item
 • Fix MasterSkill giao diện ex700 bị lỗi trắng
 • Fix Skill DL, RF, MG giao diện ex700
 • Fix Barrack giao diện Ex700
 • Fix điểm số Duel ex700
  Fix Custom Pet + Máu pet
 • Tùy chọn thay đổi FPS ( GetMain )
 • CustomInfoItemEx
 • Fix giới hạn phòng thủ, tấn công
 • CustomACC max 100
 • MasterSkill S15
  Fix Kriss tự tắt clien
 • Fix CustomBow
 • Fix Skill gây disconnect
 • Fix CustomACC.
 • Fix Custom Gloves item L + item R
 • Mở rộng Custommonter
 • Loại bỏ CustomEffectPet.
 • Fix CustomCloak + Kriss.
 • Sửa Item_eng.bmd đồng bộ Item.txt.
 • Thêm NPC Tack
 • Fix CustomPet Refresh + Kriss
 • Tùy chọn chọn nhân vật S13 dùng cho hạ cấp
 • Hiệu ứng chọn nhân vật
 • Sửa lỗi icon RankUeser
 • Fix Sách summon
  Fix bug agi BK,MG,SM, ELF.
 • MasterSkillTreeS15 hoàn thiện
 • Thêm PK LIMIT
 • Thêm CustomMix
 • CustomMonsterSkill
 • Thêm hệ thống AntiFlood tránh ddos nhẹ
 • PKFree tùy chỉnh tọa độ, map pk k bị thành quỷ ( để làm Event )
 • Hệ thống thông tin hoàn chỉnh nâng cao 100%
 • Thêm command /taydiem
 • Fix giao diện ex700 Skill DL
 • FIx giao diện s2/99 Skill DL
 • Fix Skill Dl ở Barrack
 • Fix DisableMuHel
 • Fix Rồng trong giao diện Hạ cấp
 • Fix Thanh SD và AG Hạ cấp
 • Fix chữ trong giao diện hạ cấp
 • Fix hanh điểm kinh nghiệm Hạ cấp
 • Fix các nút CustomStore
 • Tùy chỉnh config Monter Gold
 • hệ thống dịch chuyển marlon ( mới )
  CustomMonster Glow
 • CustomMonster Golden
 • Hệ thống chuột phải
 • Fix giao diện chọn skill ex700
 • Fix iao diện chọn skill S3/99
 • Thêm Custom EffectModel
 • Fix Barrack giao diện ex700
 • Thêm khung chat ex700
 • Thêm cửa sổ rank
 • Thêm cửa sổ giwof sự kiện
 • Thêm cửa sổ Mua vip
 • Thêm cửa sổ Lệnh
 • Thêm cửa sổ Menu
 • HPBar mới + Tên trong Quái vật
 • Fix nút đóng cửa hàng
  CustomBook Add limit 6 [index 24 to 29]
 • Sửa lỗi tự động di chuyển từ Icarus nếu thú cưới chết
 • Sửa hiệu ứng
 • Sửa chữa HealBar cho người chơi
 • Fix CustomRankUser Level + MasterLevel
 • Tăng giới hạn Event tùy chỉnh lên 30
 • MuHelper + Thùng đồ chung
 • Fix click chuột phải DL
 • Fix click chuột phải RF
 • CustomPetEffectDinamic
 • CustomPetEffectStatic
 • Sửa sửa sổ shop
 • Fix lỗi ảnh skill
  Chat hạ cấp s1
 • Thanh máu pet hạ cấp
 • Mini hạ cấp s1
 • Giao diện hạ cấp s1
 • CHAT S13 nâng cấp
 • MUHELPER S15
 • Fix hiện thị máu giao diện x700
 • Thêm thùy chỉnh F10, F11 bật tắt Camera3D
 • Thêm nút bật tắt Camera3D ( ss6, x700 ok )
 • Khôi phục camera
 • F12 ẩn game
 • PositionClaws 100%
 • Fix CustomPetEffect Dinamic, Static, SkillEffect
 • Fix CustomPet chọn nhân vật
 • CustomPet Montura Horse
 • CustomPet Montura Fenrir
 • Loại bỏ SD Gameserver
 • Thêm level đc phép xóa nhân vật
 • Fix Clien tự động tắt
 • Sửa lỗi nhấp chuột mất cánh icarus
 • Sửa lỗi nhấp chuột mất cánh Atlans
  Fix Drop Item + skill
 • Fix PostItem + Post Message
 • Fix Nhấp chuột phải Cập nhật danh sách ItemList
 • Fix AntiFlood (Antiddos)
 • Fix Disconect tài khoản Offattack/offstore
 • ItemtooltipS15 mới (tắt mở getmain)
 • Hiển thị 4 loại tiền tệ trong hòm đồ ( getmain )
 • Custom Box rớt 4 loại tiền tệ
 • Custom Icon Buff + time bar
 • Custom Icon Party Buff
 • Tăng giới hạn 5000 Effect Static Dinamic.
 • Tăng giới hạn 3000 Effect Pet
 • Post item + hình ảnh
 • MuOffhelper 1er Version
 • thanh công cụ thông tin hệ thống mới BuffBar
  Thêm hiệu ứng monter
 • Monster 904 and 905 hiệu ứng đánh
 • Monster 904 and 905 hiệu ứng chết
 • New System Monster Glow
 • New System MakeSelectChar
 • Fix CustomWings
 • Tăng lên 8140 Item.txt
 • Tùy chọn hệ thống mới
 • Add Button Press “O” Open Panel Option
 • Antilag [Effect Dinamic]
 • Antilag [Effect Static]
 • Antilag [Effect Skill]
 • Antilag [Map Object]
 • Antilag [Remove Shadow]
 • Party Bar + HP + MP
 • Fix Move Marry /Marry Trace , /Marry Track
 • Thêm ItemNameLevel
 • Hệ thống thêm Itemtoolstip cho item
 • MasterSkill s10 fix point
 • MasterSkill fix skill
 • Ex 700 fix giao diện 1366 * 766
 • Chat Ex700 mới
 • Thêm tắt bật map ( tab )
 • MuOffhelper nhặt item trong list
 • Phần thưởng cho reset
 • Thêm bóng cho custompet
 • Hệ thống giới hạn Reset
 • Thêm NPC Cộng hưởng
 • Thêm NPC thu mua đồ exp
 • Thêm NPC Trade

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *