Hướng dẫn Update Phiên bản mới

 • Clien : Tuỳ từng phiên bản update mà số lượng file sẽ khác, mình sẽ update tên file cần update ở mỗi phiên bản tại đây, và do clien có nhiều file nên mình chỉ liệt kê các file mới ở clien
  • Update 17 :
   • Main.dll
   • opengl32.dll
   • QeffectsGL.ini

 

 • Getmain :
  • 2. Clien : File chứa file của Clien, sau khi getmain Xong thì Copy file Main trong này bỏ vào Clien
  • 3. Custom : Các file thông số config của Clien, sửa các File này sau đó Lưu lại
  • Maininfo.ini : chứa đa số thông tin của server như : IP VPS, cấu hình giao diện, mộ số config khác
  • GetMainInfo – MuVietPlus.Net.exe : Sau khi chỉnh sửa xong ta chạy file này để tạo ra file main trong foder 2. Clien

 

 

 • Server:
  • 4.MuServer\DB\SQL :Foder này chứa toàn bộ các file update cho Database, chạy từng cái một ( Ví dụ bạn đang update 16 thì chỉ cần chạy mỗi update 17 là được )
  • 4.MuServer\2. Server 1\2.DataServer\DataServer.exe : Thay thế file này trên Server
  • 4.MuServer\2. Server 1\4.Sub-* : Tại đây bạn kiển tra xem thiếu file nào không thì copy nó sang, nên backup lại 1 bản rồi copy từ sv cũ sang sv mới sẽ hạn chế được lỗi
  • TẤT CẢ CÁC MỤC BÊN TRÊN PHẢI KIỂM TRA SO SÁNH TỪNG FILE 1 ĐỂ TRÁNH COPY THIẾU NỘI DUNG FILE DẪN TỚI SERVER CHẠY K NHƯ MONG MUỐN