Bước 1: Kết nối tới bản cài CSDL và mở thư mục CSDL như trong hình dưới đây. Click chuột phải vào CSDL QTM và chọn Tasks > Back Up…:

Mở thư mục CSDL
Mở thư mục CSDL

Bước 2: Khi đó màn hình dưới đây sẽ xuất hiện.

Các thông tin lựa chọn hình thức sao lưu cho CSDL
Các thông tin lựa chọn hình thức sao lưu cho CSDL

Bước 3: Lựa chọn loại sao lưu CSDL và chọn đúng đường dẫn cho nơi lưu bản sao. Chọn Options ở góc trên bên trái màn hình, khi đó hộp thoại sau sẽ hiện ra.

Lựa chọn sao lưu CSDL khác
Lựa chọn sao lưu CSDL khác

Tùy chọn sao lưu database

Bước 4: Chọn OK để tạo bản sao lưu cho QTM như trong hình dưới đây.

Tạo bản sao lưu thành công
Tạo bản sao lưu thành công

Kiểm tra trong đường dẫn thư mục vừa chọn, bạn sẽ thấy file sao lưu.

File sao lưu của CSDL TestDB vừa được tạo
File sao lưu của CSDL QTM vừa được tạo