Xin chào các Admin MU Online. Hôm nay MUVietPlus sẽ hướng dẫn các bạn cách mở thêm Sub cho server của MUVietPlus (MUEMU). Mở thêm Sub cho server MU của MUVietPlus rất đơn giản. Bước 1: Đầu tiên vào 1.ConnectServer\ServerList.dat Mã: //ServerCode ServerName ServerAddress ServerPort ServerType 0 “Sub-1” “Địa Chỉ IP VPS” 55901 “SHOW” 1 “Sub-2” “Địa Chỉ IP […]

Xoá toàn bộ tài khoản — CHÚ Ý- — Sau khi xoá toàn bộ dữ liệu trong DB — Tạo trước 1 tài khoản bằng TitanEditor — Sau đó tạo nhân vật set số Reset > 0 trước — khi bật GS để GS nhận đuược GHRS ——————————————— Delete from character Delete from AccountCharacter Delete […]